پردیس سینما گالری ملت
یکشنبه، 1 بهمن 1396

فیلم : پل خواب

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

يکشنبه 1396/11/01

10:45
قابل خرید
12:45
قابل خرید
17:00
قابل خرید
21:00
قابل خرید
23:15
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه هر پارکینگ 30000 ریال است

** توجه! ممکن است ظرفیت پارکینگ پر باشد. حتما در مرحله ی پرداخت به وضعیت پارکینگ دقت کنید.


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .