پردیس سینما گالری ملت
پنجشنبه، 6 اردیبهشت 1397

فیلم : به وقت شام

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

پنجشنبه 1397/02/06

12:30
عدم امکان خرید
16:45
عدم امکان خرید
22:15
قابل خرید

جمعه 1397/02/07

12:30
قابل خرید
16:45
قابل خرید
22:15
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه هر پارکینگ 30000 ریال است

** توجه! ممکن است ظرفیت پارکینگ پر باشد. حتما در مرحله ی پرداخت به وضعیت پارکینگ دقت کنید.


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .