پردیس سینما گالری ملت
پنجشنبه، 6 اردیبهشت 1397

فیلم : مصادره

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

پنجشنبه 1397/02/06

00:30 (بامداد)
عدم امکان خرید
11:30
عدم امکان خرید
13:30
عدم امکان خرید
15:30
عدم امکان خرید
19:30
قابل خرید
21:45
قابل خرید

جمعه 1397/02/07

00:30 (بامداد)
قابل خرید
11:30
قابل خرید
13:30
قابل خرید
15:30
قابل خرید
19:30
قابل خرید
21:45
قابل خرید

شنبه 1397/02/08

00:30 (بامداد)
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه هر پارکینگ 30000 ریال است

** توجه! ممکن است ظرفیت پارکینگ پر باشد. حتما در مرحله ی پرداخت به وضعیت پارکینگ دقت کنید.


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .