پردیس سینما گالری ملت
پنجشنبه، 6 اردیبهشت 1397

فیلم : لاتاری

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

پنجشنبه 1397/02/06

10:00
عدم امکان خرید
12:00
عدم امکان خرید
14:15
عدم امکان خرید
18:30
قابل خرید
21:15
قابل خرید
23:30
قابل خرید

جمعه 1397/02/07

10:00
قابل خرید
12:00
قابل خرید
14:15
قابل خرید
18:30
قابل خرید
21:15
قابل خرید
23:30
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه هر پارکینگ 30000 ریال است

** توجه! ممکن است ظرفیت پارکینگ پر باشد. حتما در مرحله ی پرداخت به وضعیت پارکینگ دقت کنید.


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .