پردیس سینما گالري ملت
یکشنبه، 3 مرداد 1400

امکانات پردیس

پارکینگ اختصاصی

پارکینگ اختصاصی پردیس سینما گالری ملت در ضلع غربی مجموعه واقع شده است که در حال ساخت می باشد. به سبب احداث پارکینگ طبقاتی و به علت در اختیارگرفتن بخش اعظمی از آن در اختیار پیمانکارمجری ساخت پارکینگ طبقاتی تا مرحله اتمام ساخت با محدودیت ظرفیت پارکینگ روبرو خواهیم بود. خواهشمند است در روزهای سه شنبه، پنجشنبه و ایام تعطیل با در دست داشتن بلیط سینما (خرید حضوری از گیشه سینما و یا خرید غیرحضوری اینترنتی از طریق وب سایت پردیس ملت) پس از حصول اطمینان از وجود فضای پارک خودرو جهت ورود به پارکینگ اقدام نمایید. از مراجعه کنندگان حضوری خواهشمند است پس از حصول اطمینان از وجود فضای پارک خودرو، نسبت به تهیه بلیت اقدام نمایند.

تصاویر

Previous Next
تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالري ملت تعلق دارد .